Tin LapTop

Tại Alilaska chúng tôi luôn cung cấp những tin mới về tin Laptop Các thuật ngữ máy laptop được sử dụng thay thế cho nhau để mô tả một máy tính xách tay bằng tiếng Anh, mặc dù ở một số nơi trên thế giới này có thể được ưa thích hơn. Có một số câu hỏi về từ nguyên gốc và tính đặc hiệu của một trong hai thuật ngữ, thuật ngữ laptop dường như đã được đặt ra vào đầu những năm 1980 để mô tả một máy tính di động có thể được sử dụng trên đùi và để phân biệt các thiết bị này với trước đó,

Page 1 of 2 1 2

Recommended.

Trending.

[X]