Chính sách bảo mật và quyền riêng tư

Vui lòng đọc chính sách bảo mật và quyền riêng tư thông tin cá nhân khi các bạn truy cập trang web của chúng tôi.

Địa chỉ trang web: aviosen.vn

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân:

 • Trang web sẽ thu thập thông tin cá nhân từ người dùng chỉ khi có sự đồng ý rõ ràng và không gian dối từ phía họ.
 • Các loại thông tin cá nhân được thu thập bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, v.v. Mục đích thu thập thông tin này phải được xác định rõ ràng và chỉ được sử dụng cho các mục đích đã nêu.

Sử dụng thông tin cá nhân:

 • Thông tin cá nhân của người dùng sẽ được sử dụng để cung cấp các dịch vụ, sản phẩm và thông tin mà họ yêu cầu từ trang web.
 • Trang web có thể sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ với người dùng về các thông tin quan trọng liên quan đến tài khoản của họ, các giao dịch hoặc sự kiện quan trọng khác.

Bảo mật thông tin cá nhân:

 • Trang web cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng và sử dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát hoặc lạm dụng thông tin cá nhân.
 • Thông tin cá nhân của người dùng chỉ được truy cập bởi những người được uỷ quyền và họ phải cam kết giữ bí mật thông tin này.

Sử dụng cookie và công nghệ theo dõi:

 • Trang web có thể sử dụng cookie và công nghệ tương tự để cải thiện trải nghiệm của người dùng, thu thập thông tin về hoạt động trang web và cung cấp quảng cáo có liên quan.
 • Người dùng có quyền từ chối việc sử dụng cookie thông qua cài đặt trình duyệt của họ, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm khi sử dụng trang web.

Chính sách chia sẻ thông tin:

 • Trang web không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng từ phía người dùng, trừ trường hợp có yêu cầu pháp lý hoặc liên quan đến bảo vệ quyền lợi và an toàn của người dùng và cộng đồng.

Bảo mật thông tin thanh toán:

 • Nếu trang web yêu cầu thanh toán, nó sẽ sử dụng các công nghệ bảo mật phù hợp để đảm bảo an toàn cho thông tin thanh toán của người dùng.
 • Trang web không lưu giữ thông tin thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng của người dùng trên hệ thống của mình sau khi giao dịch được hoàn tất.

Thông tin về trẻ em:

 • Trang web không thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ. Nếu phát hiện thông tin của trẻ em đã được thu thập, trang web sẽ xóa nó khỏi hệ thống.

Sửa đổi chính sách bảo mật:

 • Trang web có thể cập nhật và điều chỉnh chính sách bảo mật theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo rõ ràng cho người dùng và sẽ có hiệu lực khi được đăng lên trang web.

Trong thực tế, chính sách bảo mật của một trang web phức tạp hơn và cần đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân. Cần có sự phối hợp giữa các bộ phận kỹ thuật, pháp lý và quản lý để đảm bảo chính sách bảo mật được triển khai và tuân thủ một cách hiệu quả.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm AVIOSEN!